/ Detalii

Instalatii electrice semnalizare si avertizare antiincendiu

Instalatiile pentru detectarea, semnalizarea și avertizarea in caz de incendiu repreznta un sistem foarte bine pus la punct, al carui principal rol este de protectie.

Unul sau mai multe detectoare de incendiu(fum, caldura, flacara,gaz,etc.);

Unul sau mai multe declanșatoare manuale de alarmă;

detectarea incendiilor atât pe căile de circulaţie pentru funcţionarea normală a construcţiilor, cât, mai ales, în spaţiile şi încăperile auxiliare, precum şi în acele încăperi în care incendiul ar putea evolua nestânjenit, fără a fi observat în timp util;

Echipament de control și semnalizare(ECS);

Un dispozitiv de transmisie alarmă la incendiu;

anunţarea incendiului la punctul de supraveghere permanentă, automat şi/sau prin declanşatoare manuale de alarmă şi telefoane de interior, precum şi, după caz, la unitatea de pompieri;

avertizarea ocupanţilor din clădire asupra pericolului de incendiu şi transmiterea de instrucţiuni (mesaje) pentru evitarea panicii.

Dispozitive de alarmă incendiu;

Sistem de comanda a sistemelor automate de protecție împotriva incendiului.

alarmarea operativă a personalului de serviciu, care trebuie să organizeze şi să asigure prima intervenţie şi evacuarea utilizatorilor în conformitate cu planurile de acţiune stabilite;